1 ay vadeli finansmana bile razıyız

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Finans kuruluşlarının kre­di musluklarını kapatma noktasına gelmesi, nakit ve sermaye sıkıntısı yaşayan sa­nayi kuruluşlarını darboğaza sürüklüyor. Daha birkaç hafta öncesinde finansmana erişim­de sıkıntı yaşandığından ya­kınan reel sektör temsilcileri, bugün ‘hiç’ ulaşamamaktan şi­kayetçi. Kar marjı hızla eriyen işletmeler, sermaye ihtiyaçla­rını karşılamak ve üretime de­vam etmek için kredi desteği beklerken ‘seçim ekonomisi’n­den biran önce çıkılması gerek­tiğine vurgu yapıyor.

“Kredinin kendisi yok bankası var”

Bugünkü ekonomik yapı içerisinde işletmelerin çok büyük nakit sıkıntısı yaşadı­ğını dile getiren Züccaciye­ciler Derneği (ZÜCDER) Yö­netim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, “Enerji, işçilik, EYT, hammadde maliyetleri derken kimsenin kasasında para kal­madı. Nakite çok ihtiyaç var; ulaşmak zordu, artık imkan­sız” dedi. Şu an ‘kredi bankası kavramı’ olduğunu ama kredi bulunmadığını söyleyen Ök­süz, ““Finansmanda riskleri­miz çok arttı. Artık vergi bor­cunu ödemek için bile kredi yok” diye konuştu. Eskiden el­lerindeki çekle gittiklerinde onu krediye döndürdüklerini ifade eden Öksüz, şunları söy­ledi: “İpoteğin, teminatın, her şeyin var. Devlet bankaları bi­le maksimum 2-3 ay vade di­yor. Yüzde 40’ına bloke konu­luyor. O parayla nasıl bir üre­tim planlaması yapılır? Ona rağmen kredi verilmiyor.” Sa­nayicinin, kredide 1 ay vade­ye bile razı olduğunu belirten Öksüz, “Günü kurtarayım, ya­rını da yarın düşünürüm nok­tasında sıkışan bir pazara doğ­ru gidiyoruz” diyerek seçim ekonomisinden bir an önce çı­kılması gerektiğini vurguladı. Seçimden sonra biraz normal­leşme bekleyen Öksüz, “Bunu ummaktan başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. İnanıyorum ki seçimlerden sonra sanayii­nin bu tür sıkıntılarına çözüm üretecek öneriler gelecektir” dedi. Piyasanın kilitlenme noktasına geldiğini dile geti­ren Öksüz’e göre, ticaretin bir an evvel normal kurallarına dönmesi ve nakit akışının sağ­lanması gerekiyor.

“Kredi verilse de bu vadede dönüşüm imkansız”

Artan maliyetler karşısında ulaşılamayan finansman yü­zünden Türkiye’de üretici ve ihracatçı olmanın çok zor ha­le geldiğini söyleyen Ulutaş Metal Mutfak Eşyaları İnşaat San. AŞ Yönetim Kurulu Üye­si Ali Ulutaş, “Yatırım yapma­nız gerekiyor, bunun için top­lu ve nakit para lazım. Banka kredisi kullanmak imkansız hale geldi” dedi. Kullanıldığı zaman da 2 aylık vadelerden söz edildiğini belirten Ulutaş, bu sürede kar edip geri dönü­şümün mümkün olmayacağı­nı kaydetti.

Yaşanan süreci ‘kriz’ olarak yorumlayan Solmazer Ev Ge­reçleri San. AŞ Genel Müdürü Murat Solmazer, “Kriz dönem­lerinde özellikle de borçlu, ma­li yapısı bozuk olan firmaların durumu zor. Bunların içerisin­de ‘bıçak kemiğe dayananlar’ da var. 3 ay sonrasında maliyet­lerin ne olacağı kestirilemediği için üreticinin esneklik sağla­yamadığını kaydeden Solma­zer’e göre finans piyasası da belirsizlikten ötürü muslukla­rı kapattı. Seçim süreci belir­sizliğinin giderilmesini iste­yen Solmazer, şöyle devam etti: “Önümüzü görecek güven ve­ren bir politika izlenmeli. Bu­rada güvenilir bir görüntü çi­zilmesi lazım. Tek beklentimiz sözle de olsa piyasaya güven ve­recek müdahale.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir